Piotr Mełech

Klarnecista-samouk, improwizator odwołujący się zarówno do jazzowej tradycji, europejskiej awangardy, free impro, czy też szeroko pojętej muzyki etnicznej. Działa również na polu muzyki elektro-akustycznej.

Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, aktywnie uczestniczy w działalności scenicznej Warsaw Improvisers Orchestra. Nagrywał/koncertował m.in. z Michael Zerang, Fred Lonberg-Holm, Mark Feldman, Tadeusz Sudnik, Mieczysław Litwiński, Ksawery Wójciński, Jacek Mazurkiewicz, Basco Trilla, Marcin Albert Steczkowski, Jacek Buhl, Jarosław Majewski, Jakub Królikowski.

Współorganizator Circular Breathing Festival. Prowadził w poznańskim klubie Dragon cykl koncertów improwizowanych Triolowe Rozkłady Yazzdy, oraz Jeden do Jeden

« Wróć do listy gości