Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 06-05-2024

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego swiatlodzwieki.pl.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Kultury Our [Pl]ace Foundation z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000578750, która prowadzi serwis swiatlodzwieki.pl. Administratora danych można kontaktować poprzez adres e-mail: festiwal@swiatlodzwieki.pl.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników, takie jak adres e-mail, zbierane są wyłącznie w celu:

  • wysyłania newslettera zawierającego informacje o nowościach, artykułach i produktach dostępnych na stronie.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest ich zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane żadnym zewnętrznym podmiotom i są wykorzystywane wyłącznie przez osoby zajmujące się serwisem internetowym, które zostały upoważnione przez Fundację Wspierania Kultury Our [Pl]ace Foundation.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez czas, który jest niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

8. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być czasami aktualizowana. Najnowsza wersja Polityki będzie zawsze dostępna na stronie internetowej. Stosowne zmiany w Polityce będą komunikowane użytkownikom.

Wspieraj festiwal na POMOC.PL

Partnerzy, sponsorzy, sympatycy

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Patronat medialny